Lasy

Prowadzimy kompleksowe prace w zakresie hodowli i ochrony lasu. Dzięki wieloletniej współpracy z Lasami Państwowymi jak i wyksztalceniu leśnym posiadamy doświadczenie z zakresu wykonywania gospodarki leśnej. Prowadzimy prace na terenie Lasów Państwowych jak i prywatnych. Współpracujemy z leśniczymi.
W zakres naszego działania wchodzą następujące prace:

 1. Hodowla lasu
  • Przygotowanie powierzchni: orka, talerzowanie
  • Sadzenie, poprawki 1-2 letnie
  • Czyszczenia wczesne: wykaszanie, tasakowanie. (możliwe pozyskanie)
  • Czyszczenie późne z pozyskaniem
  • Trzebieże wczesne z pozyskaniem
  • Trzebieże późne z pozyskaniem
  • Zręby zupełne, gniazdowe
  • Profesjonalna zrywka
 2. Ochrona lasu
  • Uprzątanie lasów
  • Cięcia przygodne (złomy, wywroty, drzewa zainfekowane)
  • Zabezpieczanie upraw i młodników (malowanie, grodzenie, pułapki ochronne)